Poliis Müügilepingust taganemiseks

Müügilepingust taganemise poliis on oluline dokument, mis annab müüjale ja ostjale võimaluse lepingust taganeda ilma täiendavate tingimusteta või kahju hüvitamise nõudmiseta. See poliis on mõeldud tagama, et müüdav toode või teenus vastaks lepingus kirjeldatud tingimustele ja et müüja täidaks oma kohustused lepingus sätestatud viisil.